Spring til indhold

Undervisning

IMG_9013-1

Jeg arbejder inden for områderne erhvervet hjerneskade og neuropædagogik.

Jeg leverer neurofaglig viden og omsætte den til neuro-pædagogisk praksis.

Jeg leverer neurofaglig viden og omsætte den til neuro-rehabiliterende praksis.

Dvs. jeg laver skræddersyet og praksisnær undervisning og kursusforløb for personale der arbejder i

 • botilbud
 • bostøtte regi
 • hjemmeplejen
 • dag- og beskæftigelsestilbud, væresteder
 • neurorehabilitering
 • den kommunale myndighed
 • andre steder, hvor der arbejdes med borgere med neurologiske vanskeligheder eller hvor man gerne vil introduceres til neuropædagogik.
 • Undervisningen designes efter de behov og ønsker jeg bliver præsenteret for.
 • Jeg vil gerne deltage i et uforpligtende møde, hvor vi sammen bliver kloge på opgaven, formålet, indhold, omfang og form på undervisningen.
 • Jeg beskriver indhold og aftaler.
 • Jeg underviser rigtig gerne på tværs af ex kommunale enheder.
 • Jeg inddrager kursisternes erfaringer fra egen praksis.
 • Undervisning bygges typisk op over 4 bærende elementer.
 • Den grundlæggende viden
 • De sensomotoriske og kognitive følger
 • Den neuropædagogiske og -rehabiliterende tilgang
 • Den neuropædagogiske reflektionsevne

De fire bærende elementer